СЪОБЩЕНИЕ

 

относно прилагането на чл. 123, ал. 3
 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 

 

Име/Наименование

Диплома от ИДЕС

Служебен Адрес

Телефон

Дата на включване

1.

Васил Кръстев Калайджиев

№ 409

   

    гр. София

 

ул. „Славянска” № 35, ет. 3

Сл. тел.: 02/9814059;

GSM: 0898555879

Решение № 1059 – РО от 25.10.2006г.

 

2.

 

Алияна Одитинг” ООД,

представлявано от управителя

 

Аксения Малинова Добазова

0009

   гр. София

 

ул.„Могилата”   № 8

 

 

Решение № 1061 – РО от 26.10.2006г.

3.

 

Българска финансова  одиторска компания” ООД,

представлявано от управителя

 

Зоя Кънчева Петрова

№ 0194

гр. София

 

бул. „Христо Ботев” № 13

 

Решение № 1062 – РО от 26.10.2006г.

4.

Русин Петров Русинов

№ 0271

гр. София, ж.к. Надежда-3”, бл. 330, вх. „Г”, ет. 6, ап. 77

 

Решение № 1062 – РО от 14.11.2006г.

5.

Георги Иванов Георгиев

№ 0063

гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 726, ап. 56

 

Решение № 1103 – РО от 14.11.2006г.