Проф. МИЛЧО РАЙЧЕВ СТОИМЕНОВ


Проф. Милчо Стоименов е член на КФН с 5-годишен мандат.

Роден е на 16 април 1941 г. Завършил е Московския финансов институт през 1967 г.- специалност "Международни икономически отношения", със специализация "Международни финанси".

През 1969-1972 г. е задочен аспирант в МГИМО - Москва, където защитава дисертация на тема: "Проблеми на валутния курс на лева". През 1984 г. получава научната степен "Доктор на икономическите науки". От 1969 до 1972 г. работи като икономист в Министерството на финансите. През 1972-1974 г. е научен сътрудник в Научния институт по проблемите на интеграцията към Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество на Министерския съвет.

В периода 1974-1975 г. е заместник-директор в Научния център по външна търговия. От 1975 г. е доцент във ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС), а от 1985 г. е професор в същия университет. През периода 1984-1988 г. е помощник на министър-председателя на Република България.

През 1996-1997 г. е член на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Автор е на множество учебници , има над сто научни статии, някои от които са публикувани в чужбина.

Член е на Съюза на учените в България.