Проверка за сключена застраховка "Гражданска отговорност"
се прави през новата система на Гаранционния фонд на следния адрес
http://eisoukr.guaranteefund.org/
или през страницата на КФН ->
Регистри и справки ->
Гражданска отговорност на автомобилиста