Адрес:

 
ул. "Шар планина"
33
1303 София

Карта

 e-mail: bg_fsc@fsc.bg

За електронно подписани документи: delovodstvo@fsc.bg

Формат на подаваните документи


web: www.fsc.bg

 
 
Телефонен информационен център

тел: 0900 32 300 за цялата страна
0.18 лв./мин. без ДДС

 
Телефонна централа:  

тел:   02/ 94 04 999
факс: 02/ 829 43 24

 
 
Пресцентър:  

тел:   02/ 94 04 582
          02/ 94 04 793

 
english  ENGLISH VERSION  

Уведомяваме поднадзорните лица, че от 5 юни 2006 година ще има промяна в банковата сметка на комисията. Новият идентификатор ( IBAN ) на банковата сметка на Комисията за финансов надзор, който заменя стария идентификатор (банкова сметка -3000141508 и БИН -6301301470) е следният :

BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

Банковият идентификационен код ( BIC ) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD

  

Булстат: 131060676
Дан. № 1222131037
БНБ - ЦУ
банков код: 66196611
банкова с/ка: 3000141508
БИН: 6301301470