Участие на представители на КФН в Четвъртото международно изложение „Банки, инвестиции, пари”

15-17 февруари 2006 г. Пловдив

  Представители на КФН взеха участие в Четвъртото международно изложение „Банки, инвестиции, пари”. Председателят на КФН Апостол Апостолов присъства на официалното откриване на изложението. В своето изказване по време на откриващата сесия на изложението той акцентира върху ролята на небанковия финансов сектор за икономическия растеж на страната.
 
 
  Представителите на комисията - Стефан Стоилков, Валентина Динкова, Явор Русинов – взеха участие като лектори в панела, посветен на интегрирането на небанковия сектор в България в единния европейски пазар. В лекциите си те очертаха основните предизвикателства пред сектора и регулаторната институция в контекста на присъединяването към ЕС.

 

 Презентации