Обучение за придобиване на актюерска правоспособност се организира от КФН, 8 - 27 януари 2007 г.

  КФН организира подготвителен курс за придобиване на актюерска правоспособност от 8-ми до 27-ми януари 2007 г. Основен лектор е д-р Майкъл Зи, FSA, CFA, FCIA, EA, CFP. Обучението е на английски език и е предназначено за актюери в застрахователните и пенсионноосигурителни дружества, както и за специалисти от управленията застрахователен и осигурителен надзор. Курсът завършва с полагане на изпит и получаване на сертификат за придобиване на актюерска правоспособност.
 
  Пълен курс от лекции на Майкъл Зи:
  Lecture 0 – Statistics
Act.Train.2007.0.Statistics.ppt Act.Train.2007.Test0.doc
  Lecture 1 - Interest Theory
Act.Train.2007.1.Interest.Theory.ppt Act.Train.2007.Ex1.InterestTheory.xls Act.Train.2007.Ex3.Bonds.xls
  Lecture 2 - Life Annuity
Act.Train.2007.2.Life.Annuity.ppt Act.Train.2007.Ex2.MortTable.xls Act.Train.2007.Ex4.SurvivalTables.xls Act.Train.2007.Ex5.LifeAnnuity.xls
  Lecture 3 - Overview of Life Insurance
Act.Train.2007.3Life.Overview.ppt Act.Train.2007.Ex6.LifeIns.xls
  Lecture 4 - Life Insurance Reserve
Act.Train.2007.4.Life.Reserve.ppt Act.Train.2007.Ex6.LifeIns.xls Act.Train.2007.Ex17UniversalLife.xls
  Lecture 5 - Overview of Property and Casualty Insurance
Act.Train.2007.5.P&C.Overview.ppt Act.Train.2007.Ex7.PCPricing.xls Act.Train.2007.Ex8.PCReserves.xls
  Lecture 6 - Property and Casualty Insurance Reserves
Act.Train.2007.6.P&C.Reserve.ppt Act.Train.2007.Ex7.PCPricing.xls Act.Train.2007.Ex8.PCReserves.xls Act.Train.2007.Ex9.HealthIns.xls
  Lecture 7 - Insurance Accounting
Act.Train.2007.7.Ins.Acctg.ppt
  Lecture 8 - International Accounting Standards
Act.Train.2007.8.IAS.ppt
  Lecture 9 - EU Solvency Rules
Act.Train.2007.9.EU.Solvency.ppt
  Lecture 10 - Utility Theory
Act.Train.2007.10.Util.ppt Act.Train.2007.Ex10.UtilTheory.xls
  Lecture 11 – Reinsurance
Act.Train.2007.11.Reinsur.ppt Act.Train.2007.Ex11.Reins.xls
  Lecture 12 - Retirement Benefits
Act.Train.2007.12.Retirement.ppt Act.Train.2007.Ex12.DC.xls
  Lecture 13 - Defined Benefits Funding
Act.Train.2007.13.DB.Funding.ppt Act.Train.2007.Ex13.DBFunding.xls
  Lecture 14 - Pension Experience
Act.Train.2007.14.Pension.Experience.ppt Act.Train.2007.Ex14.ExperienceAnalysis.xls
  Lecture 15 – Investment
Act.Train.2007.15.Invest.ppt Act.Train.2007.Ex15.Invest.xls
  Lecture 16 - Risk/Return Tradeoff
Act.Train.2007.16.Port.Opt.ppt Act.Train.2007.Ex16.Eff.xls