ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА 


За заместник - председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с 6-годишен мандат е избрана Димана Ранкова.

Родена е на 13 април 1970 г. Завършила е СУ "Св. Кл. Охридски" - специалност "Право".

От 12 март 2003 г. е зам.-председател на Комисията за финансов надзор - управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

През 1995 - 1996 г. е стажант-съдия при Софийския окръжен съд и стажант в адвокатска кантора. От 1996 до 2001 г. работи в Комисията по ценните книжа и фондовите борси като главен експерт в отдел "Правен", а впоследствие - като главен експерт и началник-отдел "Нормативна уредба" на Държавната комисия по ценните книжа.

От 11 май 2001 г. до 12 март 2003 г. е член на Държавната комисия по ценните книжа.

12 март 2003 г. е зам.-председател на Комисията за финансов надзор - управление "Надзор на инвестиционната дейност". Лектор е в Нов български университет.