АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ


Председател на КФН е Апостол Апостолов, избран с 6-годишен мандат.

Той е роден на 5 декември 1968 г. в гр. Пловдив. Завършил е Техническия университет - Пловдив, специалност "Компютърен инженер", и Университета за национално и световно стопанство - специалност "Банково дело".

От 1992 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса и брокер на Софийската стокова борса. В периода 1994 - 1996 г. е изпълнителен директор на Пловдивската фондова борса.
От август 1996 г. до септември 2001 г. е изпълнителен директор на "Централен депозитар" АД, а от декември 1998 до септември 2001 г. е и изпълнителен директор и на "БФБ - София" АД.
От декември 2001 г. до февруари 2003 г. е председател на съвета на директорите на "БФБ - София" АД.
За периода от септември 2001 г. до 12 март 2003 г. е изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.