Списък
на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен  надзор", регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането
, утвърден със Заповед № 147/21.07.2006 г., допълнен със Заповед № 188/28.09.2006г., Заповед 214/19.10.2006 г., Заповед № 227/27.10.2006 г., Заповед № 259 от 01.12.2006 г., Заповед № 285/28.12.2006 г.,  Заповед № 37/02.02.2007 г., Заповед № 85/06.03.2007 г., Заповед № 112/21.03.2007 г., Заповед № 223/16.07.2007 г. , Заповед № 230 от 25.07.2007 г. и Заповед №57

от 13.03.2008 г.

 

Име/Наименование

Адрес

Телефон

Дата на включване

1.

Снежанка Милчова Калоянова

гр. София, ул.„Отец Паисий” № 96, ет. 5, ап. 5.

087835000

19.07.2006 г.

2.

Мариана Петрова Михайлова

гр. София, ул. „Хан Омуртаг, № 8.

02/987 55 22

02/987 55 33

19.07.2006 г.

3.

Марко Петров Терзийски

гр. София, кв. „Връбница I”, бл. 540, вх. А, ет. 4, ап. 9

02/981 10 17

19.07.2006 г.

4.

Радка Маринова Боевска

гр. София,, бул. „Кн. Мария Луиза”, бл. 116, вх. Б, ет. 2, ап. 4

02/831 02 16

19.07.2006 г.

5.

Даниела Стоянова Дурина

гр. София, ул. „Кораб планина” № 73, ет. 4, ап. 7

02/981 57 38

27.09.2006 г.

6.

Маргарита Ташева Радева

гр. София, бул. „Цар Борис 3-ти” № 25, ет. 3, ап. 4

02/951 60 90

02/951 64 11

27.09.2006 г.

7.

Стоян Иванов Дурин

гр. София, бул. „Кораб планина” № 73, ет. 4, ап. 7

02/981 57 38

27.09.2006 г.

8.

Стефан Лазаров Ненов

гр. София,, ул. „Мила родина” № 26

0888 646625

27.09.2006 г.

9.

Бойко Маринов Маринов

гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 6А, вх. Г, ап. 7

02/862 61 19

27.09.2006 г.

10.

Донка Бонева Георгиева

гр. София, ж. к. „Младост 1”, бл. 36, вх. 4, ет. 4, ап. 55

02/935 08 70

27.09.2006 г.

11.

Михаил Динев Петров

гр. София, ул. „6-ти септември” № 3, ет. 6, ап. 28

02/9807854

0887 89488

18.10.2006 г.

12.

Живко Бонев Бонев

гр. София, ул. Балша 5, ет. 2, офис 7

02/953 28 71

18.10.2006 г.

13.

Марин Димитров Димитров

гр. Свищов, ул. „Хаджи Димитър” № 34 А, ет. 4, ап. 131

0631/66-348, 349

18.10.2006 г.

14.

Борис Изидоров Начев

гр. София, ж.к. "Младост І", бл. 66, вх. 10, ет. 3

02/975 35 59

18.10.2006 г.

15.

Румяна Тодорова Гичева

гр. София, Зона Б 5, бл. 8, вх. А, ет. 12, ап. 62

02/862 61 19

18.10.2006 г.

16.

Стоян Димитров Стоянов

гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 28, вх. А, ап. 4

02/962 34 81

18.10.2006 г.

17.

Анастасия Иванова Матова

гр. София, кв. Стрелбище, бл. 91, вх. Б, ет. 9, ап. 46

0888 692209

18.10.2006 г.

18.

Марий Георгиев Апостолов

гр. София, кв. “Уилям Гладстон 54, ет 3

02/980 55 00

27.10.2006 г.

19.

Димитър Желязков Желязков

гр. София, бул. "Христо Ботев" 31А, ет. 2, ап. 2

02/851 31 02

27.10.2006 г.

20.

Дамян Николов Дамянов

гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов” № 9

0631/66-400, 349

01.12.2006 г.

21.

Трифон Димитров Рахнев

гр. София, ул. "Мърфи" № 3

02/946 18 32

02/946 18 24

01.12.2006 г.

22.

Валя Йорданова Йорданова

гр. София, ул. „Оборище” № 38

02/943 37 00

01.12.2006 г.

23.

Рени Георгиева Йорданова

гр. София, ул. „Оборище” № 38

02/943 37 00

01.12.2006 г.

24.

„АФА” ООД

гр. София, ул. „Оборище” № 38

02/943 37 00

01.12.2006 г.

25.

Румянка Петкова Николова

гр. Велико Търново, „Й. Вишоградски” № 4

0888 559365

01.12.2006 г.

26.

„БДО Акеро” ООД

гр. София, „Ал. Жендов”, бл. 1, ет. 4

02/980 56 00

01.12.2006 г.

27.

Маргарита Лазарова Славова

гр. Сливен, кв. „Сини камъни” бл. 7, вх. В, ап. 20

044/62 29 19

28.12.2006 г.

28.

Олга Георгиева Миленкова

гр. София, ул. „Христо Белчев” № 3, ет. 2

02/980 08 48

02/980 16 48

28.12.2006 г.

29.

Силвия Крумова Рангелова

гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 317, вх. Г, ап. 71

0888 717185

28.12.2006 г.

30.

Надя Енчева Костова

гр. Варна. ул. „Дунав” № 5

052/660 700

28.12.2006 г.

31.

Стефан Цонев Стефанов

гр. София, ул. „Денкоглу” № 28

02/71 00 54

28.12.2006 г.

32.

Мария Борисова Страшилова

гр. София, ул. „Казбек” № 47

02/989 52 02

28.12.2006 г.

33.

„Алияна Одитинг” ООД

гр. София, ул. „Христо Станчев” № 12

02/851 92 61

02/851 92 44

28.12.2006 г.

34.

„Делойт Одит” ООД

гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 55

02/980 85 00

02.02.2007 г.

35.

Силвия Георгиева Пенева

гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 55

02/980 85 00

02.02.2007 г.

36.

Димитър Марков Базлянков

гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 55

02/980 85 00

02.02.2007 г.

37.

Антоанета Станиславова Бойчева

гр. София, бул. „Фритьоф Нансен” № 37

02/969 73 00

02.02.2007 г.

38.

Маргарита Томова Голева

гр. София, бул. „Фритьоф Нансен” № 37

02/969 73 00

02.02.2007 г.

39.

”КПМГ България” ООД

гр. София, бул. „Фритьоф Нансен” № 37

02/969 73 00

06.03.2007 г.

40.

„Ърнст и Янг Одит” ООД

гр. София, район „Младост 4”, „Бизнес парк София”, сграда № 10, ет. 2

02/ 81 77 100

06.03.2007 г.

41

Филип Димитров Ляпов

гр. София, район „Младост 4”, „Бизнес парк София”, сграда № 10, ет. 2

02/ 81 77 100

06.03.2007 г.

42.

Иван Иванов Събев

гр. София, ж.к "Света троица" бл. 297, ет. 17, ап. 60

0888 223308

06.03.2007 г.

43.

Тодор Недев Марков

гр. София, ж. к. "Бели брези" бл.20 ет 1 ап. 2

02/ 958 18 70

02/ 958 18 71

06.03.2007 г.

44.

Георги Иванов Георгиев

гр. София, ж. к. "Бели брези" бл.20 ет 1 ап. 2

02/ 958 18 70

02/ 958 18 71

06.03.2007 г.

45.

„Българска финансова одиторска компания” ООД

гр. София,, ж.к. „Изток”, ул. „А.П. Чехов” № 65, ет. 13

02/ 971 39 98

20.03.2007 г.

46.

„Силвикс” ООД

гр. София, ул. „Акад. Никола Обрешков” № 8А

02/ 870 60 13

20.03.2007 г.

47.

„Суфлин” ООД

гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 14, офис 5

02/ 958 57 12

20.03.2007 г.

48.

Васко Данаилов Райчев

гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 56, ет. 3, ап. 10

02/ 9808500

17.07.2007 г.

49.

„Прайсуотърхаус Купърс одит”  ООД

гр. София, бул. „Мария Луиза” № 9-11

02/9355297

25.07.2007 г.

50.

Николай  Георгиев Гърнев

гр. София, район „Младост 4”, „Бизнес парк София”, сграда № 10, ет. 2

02/ 81 77 100

12.03.2008 г.