Как мога да сменя избрания от мен пенсионен фонд?

Законодателната рамка позволява извършването на смяна на пенсионен фонд /универсален или професионален/ две години след сключване на първия осигурителен договор, а след това – веднъж годишно. Смяна на фонда можете да направите, като подадете нотариално заверено заявление за промяна в някое от представителствата на фонда, в който искате да се преместите. Вече направили своя избор, не го подлагайте веднага на съмнение – по-добре изчакайте годишните резултати на фонда и ако те не ви удовлетворяват, чак тогава може да вземете решение за неговата промяна.