Как да си избера универсален или професионален пенсионен фонд?

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен и категорична рецепта не може да съществува. Всеки лично трябва да определи предпочитания от него фонд. Но някои критерии биха ви помогнали при избора. Постарайте се да се сдобиете с максимално най-пълна представа за отделните пенсионноосигурителни дружества и фондове. За да сте сигурни в избора си, трябва да поискате информация, която да ви даде отговор на въпроси като:

 

И един съвет – водете си бележки, записвайте отговорите, когато задавате въпросите си към осигурителния посредник или друго лице от пенсионноосигурителното дружество. Ако след време възникне някакъв проблем, те ще ви помогнат да установите какъв е бил конкретният случай. Нека отсрещната страна е наясно, че си водите бележки. Те ще ви приемат за сериозен инвеститор /клиент/ и ще подходят по-отговорно.