Кога трябва да избера фонд за допълнително пенсионно осигуряване?

Универсален фонд се избира до 3 месеца след започване на работа – по трудов договор, по граждански договор, като самоосигуряващо се лице – за граждани, родени след 31 декември 1959 г. Същото се отнася и за професионален фонд. Ако не направите избора си в рамките на тези месеци, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на осигурителния пазар фондове.

Доброволен фонд се избира в зависимост от възможността на осигуреното лице да прави вноски в такъв фонд. В него могат да участват лица, навършили 16 години и без възраст за горна граница.