Кой е длъжен да се осигурява за втора пенсия?

Лицата, получаващи доходи от труд, които са родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват освен за държавна пенсия в НОИ и за допълнителна пенсия в универсален фонд, управляван от едно от лицензираните частни пенсионнооосигурителни дружества. Лицата, работещи при тежки условия на труд, задължително се осигуряват в Професионални фондове.