Как мога да получа допълнителна информация за доброволното пенсионно осигуряване?

Информация по интересуващите Ви въпроси по повод доброволното пенсионно осигуряване, както и застраховане и инвестиране в ценни книжа, можете да получите от кол центъра на КФН на телефон 0900 32 300, чрез електронна поща на адресhotline@fsc.bg , както и на интернет страницатана Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg . Чрез сайта можете да влезете и в електронния публичен регистър на КФН (ЕРиК). Електронният регистър (ЕРиК) съдържа подробна и актуална информация за всички участници на капиталовия, застрахователния и осигурителен пазар.