Къде мога да се оплача, ако не съм доволен от фонда, в който се осигурявам?

Имате няколко възможности. Най-напред трябва да подадете жалба до пенсионното дружество, което управлява Вашия фонд. Жалба може да подадете и до съответния попечителски или консултативен съвет, каквито съществуват към всяко пенсионно дружество. В случай, че вашият проблем не е решен, тогава може да се обърнете към КФН, която отговоря писмено на всяка адресирана до нея жалба в срок до 2 месеца от датата на получаването й.