Къде се осигуряват лицата, които не си изберат сами УПФ или ППФ в законно определения срок от 3 месеца?

За лицата, които не са избрали фонд по този начин, се извършва служебно разпределение по регистрираните фондове по ред и начин, определен с инструкция на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите.