Какъв документ трябва да подам за осигуряване в универсален или професионален пенсионен фонд?

За участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване лицата подават индивидуално заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, предпочетено от тях, в тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, т.е. от започване на трудова дейност. Едновременно със заявлението може да се подпише и договор за осигуряване във фонда.