Какво печеля и какво губя, ако се осигурявам върху по-малка сума от истинския трудов доход, който получавам?

При всички случаи губите. Привидните изгоди, които ви се струва, че печелите, когато се осигурявате върху по-малък доход, се отразяват на индивидуалния ви коефициент при пенсиониране от държавното обществено осигуряване. Освен това обезщетенията, които ви се дължат от социалното осигуряване при болест, бременност и раждане, също ще бъдат по-малки. По отношение на по-ниските вноски в УПФ и ППФ важи правилото малка вноска - ниска пенсия. Съществува, разбира се, и морална страна на въпроса - не е справедливо спрямо сегашните пенсионери да се укриват доходи, защото това означава, че за техните пенсии парите няма да достигат.