Какво означава да застраховаш живота си?

 

Тази застраховка има два аспекта – инвестиционен и осигуряване на бъдещи средства на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Инвестиционният аспект е важен, тъй като има данъчни облекчения при внасяне на премиите, а в бъдещ период се превръща в допълнителен доход.

По своята същност застраховката “Живот” се дели на рискова и смесена (рискова със спестовен елемент), пенсионна (или рентна) и здравна застраховка. От своя страна всяка застрахователна компания предлага освен широко популярните застраховки и множество техни разновидности.