Къде може да се намери информация за застрахователния пазар ?

 

Най-лесно и бързо може да се намери информация от Информационния център към КФН на тел. 0900 32 300 или по горещата електронна линия - hotline@ fsc.bg.

По телефон или чрез електронна поща хората могат да отправят запитвания и да получават отговори на въпроси от компетентността на комисията, свързани с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. Целта на създаването на този център е да се осъществи по-непосредствена връзка на комисията с гражданите, за да се осигури по-добро обслужване и защита на техните интереси. Тази модерна и динамична услуга представлява бързо, достъпно и ефективно средство за комуникация, което предлага на потребителите на небанкови финансови услуги професионална консултация по специфични въпроси за финансовия пазар.

Интернет сайта на комисията www.fsc.bg съдържа изчерпателна и актуална информация за всеки аспект от дейността на институцията, ежедневни новини, достъп до всички публични документи и до публичния регистър. В електронния регистър ЕРиК е поместена информация за всяко едно застрахователно дружество – координати, акционери, ръководство, размер на регистрирания капитал и др. В частта Статистика може да бъде намерена статистическа информация за застрахователния пазар и за отделните застрахователи.