Кои са основните показатели, които се наблюдават от КФН с цел стабилност на пазара?

 

Наблюдават се показатели, които показват финансовото състояние на компанията. КФН следи дали застрахователите разполагат с технически резерви, които да покриват инвестиции с определено качество. По този начин се гарантира плащането на обезщетения на застрахованите, при настъпване на застрахователно събитие. Освен с технически резерви застрахователите трябва да разполагат и със достатъчно собствени средства, които да гарантират плащанията, ако застрахователните резерви се окажат недостатъчни. Финансовото състоянието на застрахователите е обект на надзор по представяната всеки месец информация в Комисията и чрез извършване на проверки в офисите на застрахователите.