Какъв е срокът, в който застрахованият трябва да уведоми застрахователя, че е извършена кражба на МПС?

Сроковете за уведомяване се определят в общите условия на застрахователите. Създадената практика е до 24 часа застрахованото лице да алармира застрахователя си за кражбата след узнаването.