В Закона за застраховането, който действаше до края на 2005 г., беше регламентирано, че пострадалите роднини на виновния водач, причинил ПТП, не получават обезщетение по „Гражданска отговорност”. В сила ли е още този казус?

Не. По застраховка “Гражданска отговорност” вече се покрива и отговорността за причинените неимуществени и имуществени вреди, включително и на съпрузите и на всички роднини по права линия.