Брокерът може ли едновременно да ни консултира за застраховка на колата и за здравна застраховка, например ?

Брокерът е задължен да предложи най-изгодните условия и тарифи на своя клиент от всички застрахователни компании, които представлява. Той може да предлага различни видове застраховки – имуществени и неимуществени. Също така, тъй като по закон брокерът работи по възлагане на клиента, той е длъжен да защитава интересите на клиента Той консултира своя клиент както и преди сключването на застрахователния договор, по време на сключването, така и след евентуалното настъпване на застрахователното събитие. Контактите между застрахователните брокери и застрахованите е постоянен и непрекъснат, това е утвърдено като международна практика.