Какво печеля като се застраховам?

Спокойствие. Не може да се знае със сигурност дали жилището ще бъде наводнено, или ще бъде обект на кражба, дали ще се претърпи злополука и т.н. Всичките тези рискове могат да се застраховат, за да се осигури финансово спокойствие при настъпване на неблагоприятна ситуация, както на застрахования, така и в определени случаи за неговите наследници.