Каква е разликата между застраховките „Автокаско” и „Гражданска отговорност”?

Застраховката „Автокаско” има за цел да осигури получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила на лицето, сключило тази застраховка. „Автокаско” не покрива имуществени или неимуществени щети, нанесени на трети лица, както е при „Гражданската отговорност”.

Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката „Автокаско”, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.