Изплащат ли се обезщетения при пътно-транспортно произшествие, ако виновният водач няма „Гражданската отговорност”?

Да, Гаранционният фонд изплаща обезщетения в следните три случая:

- при липса на ГО се изплаща обезщетение на невинно пострадалия за имуществени и неимуществени вреди

- когато са причинени телесни увреждания и моторното превозно средство е неидентифицирано. /Кола блъска човек и изчезва като пострадалият не е видял номера./ В този случай не се плаща за вреди на имущество.

- когато МПС-то има Гражданска отговорност, но пътно-транспортно произшествие е причинено от лице, което е откраднало колата. И в този случай обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд.

В случаите, че водачът е известен, Гаранционният фонд предявява регресен иск към него за възстановяване на сумата. /Шофьорът без ГО и крадецът ще трябва да възстановят изпратените обезщетения от Гаранционния фонд, които, особено за неимуществени щети, възлизат на хиляди лева./

Освен по “Гражданска отговорност” от Гаранционния фонд се изплащат и обезщетения по задължителната застраховка “Злополука”, когато превозвачът не е имал застраховка.