Възможно ли е разсрочено плащане по застраховката „Гражданска отговорност”?

 

Застраховката е едногодишна /не за календарна година, както беше до 2005 г., а едногодишна, независимо от коя дата се сключва/ като е регламентирана и възможността за разсрочено плащане на премията. В тези случаи вноските от застрахователната премия се плащат в срок, уточнен в застрахователния договор. При неплащането на вноската застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. Обикновено застрахователят изрично посочва кое от правата ще упражни след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска. Ако в полицата това не е указано, то застрахователят изпраща писмено предупреждение. Потребителят трябва да знае, че след изтичането на определения срок полицата става невалидна.

Сключването на застраховката за по-кратък период от една година е възможно само при временна или транзитна регистрация.