Как се определя цената по премията на „Гражданската отговорност”?

 

От 2006 г. цената (премията) на застраховката „Гражданската отговорност” е либерализирана, т.е. застрахователните дружества сами я определят. От своя страна надзорът следи премиите по всяка застраховка сами по себе си да бъдат достатъчни, за да осигурят изпълнението на всички задължения на застрахователя по застраховката, Освен това размерът на премията вече може да зависи от качествата на автомобилиста – шофьорски стаж, пътно-транспортни произшествия, с каква цел се ползва автомобила и др.

Глобата при липса на застраховка ГО е от 100 до 500 лв. за физически лица и от 500 до 5 000 лв. за юридически.