Защо “Гражданска отговорност” е задължителна застраховка?

„Гражданска отговорност” е задължителна, защото има голяма обществена значимост, тъй като защитава интересите на невиновни лица, пострадали при катастрофа. Освен това тя осигурява и финансова защита на лицето, причинило пътно-транспортно произшествие, тъй като не то, а неговият застраховател изплаща дължимото обезщетение по силата на сключения договор, тоест застраховката.. При сключена застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие отговорността на застрахования за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица в рамките на застрахователните суми, посочени в договора. Обезщетенията по тази застраховка всяка година нарастват, предвид големите лимити на отговорност /най-горната граница, до която може да стигне обезщетението/, които законово са фиксирани от държавата. Една сума, например, от няколко десетки хиляди лева, би била непосилна за по-голяма част от българите.

За информация, лимитите на отговорност в България за 2006 г. са:

- за неимуществени вреди, за всяко събитие при едно пострадало лице – 700 000 лв.;

- при две и повече пострадали лица – 1 000 000 лв.;

- за вреди на имущество – 200 000 лв.

„Гражданска отговорност” е задължителна застраховка почти в цял свят.