Какво покрива здравната осигуровка в дружество по доброволно здравно осигуряване ?

 

Дружествата по доброволно здравно осигуряване предлагат различни видове здравноосигурителни пакети. Най-често срещаните пакети са: “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, “Извънболнична медицинска помощ”, “Болнична медицинска помощ”, “Възстановяване на разходи”. Все по-често се среща пакета „Комбинирана медицинска помощ”, в който здравните стоки и услуги стават все по-обхватни. Дружества по доброволно здравно осигуряване предлагат лечение не само при заболяване и злополука, но и профилактично, докато изплащането на обезщетение от застрахователно дружество е следствие само на застрахователно събитие. В доброволното здравно осигуряване има 2 форми на предлагане на услугите: абонаментно обслужване и възстановяване на разходи. Абонаментното обслужване е форма, в която дружеството обезпечава предлаганите стоки и услуги от точно определени лечебни заведения. Докато при втората формаобезпечаване на разходите – осигуреното лице може да потърси помощ от произволно избрано от него лечебно заведение и след като представи документи да му бъдат възстановени разходите.