Какво покрива здравната застраховка?

Рискът от заболяване. Застрахователната сума и размерът на обезщетениятапо всеки от рисковете на застраховката могат да бъдат определени от клиента, който избира рисковете, отговарящи най-пълно на неговите изисквания. Може да се договори изплащане на суми или възстановяване на извършени фактически разходи, вследствие заболяване, но до размера на застрахователната сума - за медицински преглед и изследвания; разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; суми за оперативно лечение на органи или системи; стоматологична помощ при увреждане на зъбите. Срокът на застраховкатае определен в застрахователния договор и обикновено е дългосрочен. Застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на вноски.