Диверсификация на риска или „Не слагайте всички яйца в една кошница.”

Може да се изненадате, но това е една от най-популярните фрази в света на капитала.

Преведена на езика на финансистите, тя би звучала така – не влагайте всичките си средства само ведин и същ вид ценни книжа или в ценни книжа на едно дружество, защото е прекалено рисковано. По-разумно е да формирате т.наречен „портфейл” от ценни книжа, като по този начин намалите риска от инвестицията.