Има ли риск при покупка на ценни книжа ?

Всяка инвестиция, включително и в ценни книжа, има елемент на риск. Рискът при инвестициите в ценни книжа е свързан с множество фактори – състояние и развитие на дружеството, в което сте инвестирали, състояние на определен сектор от икономиката, състояние на капиталовия пазар, състояние на икономиката като цяло и т.н.

Съществува връзка между печалбата и риска. Правилото обичайно е: нисък риск – ниска печалба, висок риск – висока печалба.

 

За начинаещите инвеститори е препоръчително да се запознаят с основите понятия, механизмите и участниците на капиталовия пазар, както и да потърсят съвет и помощ от професионалисти.