Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

Фондът има за цел да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, изпаднал в затруднено финансово състояние. Имат се предвид случаите, в които посредникът е в производство по несъстоятелност или се налага КФН да отнеме лиценза му. Средствата във фонда се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. Сумата, която фондът ще изплаща, е 90% от вземанията на клиента на посредника. Тя, обаче, не може да надвишава определен фиксиран размер. До края на 2006 г. размерът ще е 12 000 лв., през 2007 г. – 24 000 лв. 2008 – 2009 г. – 30 000 лв., а от 2010 г. – 40 000 лв.