Къде и как мога да получа повече информация за търговията с ценни книжа, за търгуваните дружества, за капиталовия пазар изобщо?

 

Информация по интересуващите Ви въпроси от областта на инвестиране в ценни книжа, както и застраховане и пенсионно осигуряване можете да получите от кол центъра на КФН на телефон 0900 32 300, чрез електронна поща с адресhotline@fsc.bg,както и на интернет страницатана Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg. Чрез сайта можете да влезете и в електронния публичен регистър на КФН (ЕРиК). Електронният регистър (ЕРиК) съдържа подробна и актуална информация за всички участници на капиталовия, застрахователния и осигурителен пазар. Например, ако обмисляте инвестиция в акции на определено публично дружество, чрез електронния регистър можете да проверите какво е актуалното състояние на дружеството, кои са неговите управляващи, да се запознаете с финансовите отчети, да разберете дали и в какъв размер е разпределян дивидент и т.н.