Каква е процедурата за регистриране на компенсаторни записи от лихвоточки? Какви са възможностите за прехвърлянето им и може ли да се участва в приватизацията с тях?

Процедурата е следната: Издателят, в лицето на областната управа изпраща искане за регистрация на инструмента в Централния регистър на компенсаторните инструменти (ЦРКИ), воден към АП, която впоследствие разпорежда регистриране на запасите в Централния депозитар (ЦД). Той от своя страна уведомява борсата за извършената регистрация. Въпросните книжа са регистрирани като отделна емисия с код GKZL, като с тях може да се участва на приватизационни търгове, но не могат да се прехвърлят свободно. ЖКЗ от лихвоточки, които вече са продадени ще останат регистрирани и ще се търгуват като обикновени компенсаторни инструменти.