Имам инвестиционни бонове. Какво мога да направя с тях ?

Валидността на инвестиционните бонове от „втората вълна” на масовата приватизация изтече на 30 юни 2005 г., което означава, че собствениците им не могат да ги продават или използват за закупуване на акции.