Къде може да се намери информация за бившите приватизационни фондове?

Бившите приватизационни фондове съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия преуредиха дейността си като инвестиционни дружества или холдинги. Информация за тях можете да намерите също на интернет страницата на комисията, в рубриката „За поднадзорните лица”. Тук са описани въпросните преобразувания, както и дали вече преобразуваните приватизационни фондове са вписани, отписани от публичния регистър на комисията или са прекратили дейността си. Можете да се обадите за информация и в Комисията за финансов надзор на телефон 0900 32 300.