Какви са функциите на инвестиционния посредник и как да си избера инвестиционен посредник, с когото да работя?

Инвестиционен посредник е дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. Инвестиционният посредник получава комисиона от инвеститорите, когато извършва покупко-продажба на ценни книжа за тяхна сметка.

Физическите лица, които извършват конкретните сделки на борсата за сметка на инвестиционния посредник, се наричат брокери.

Инвестиционните посредници и брокерите се лицензират от КФН, която ги контролира с цел защита на интересите на инвеститорите. Преди да предприемете действия задължително се информирайте дали дружеството, към което сте се обърнали, и брокерът имат такъв лиценз.

Критериите за оценка на посредниците могат да бъдат: разходи за комисионни (твърда сума на сделка и процент от стойността на сделката); разположение спрямо местоживеенето Ви; главен офис на посредника ли е или клон; голям посредник ли е или малък; известен ли е като посредник на дребни инвеститори или се занимава приоритетно с големи клиенти и на Вас няма да ви обръща сериозно внимание?

 

След като изберете инвестиционен посредник, трябва да сключите с него договор за услуга. Обикновено инвестиционните посредници предлагат на клиентите стандартен договор. При желание вие можете да предложите промени по него.