ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА към 01.06.2007 г.

Тук може да намерите и информация за офисите и сметките, в които се приемат заявления за промяна на участие във фонда за допълнително пенсионно осигуряване и банковите сметки за внасяне на такси за прехвърлянето, съгласно Наредба No3 на Комисията за финансов надзор,чл.10(2)

Актуален списък на лицата, получили лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество и фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2005 г.

Наименование на дружеството/Връзка към списък на офисите и сметките, съгласно Наредба No3,чл. 10, (2) Адрес за кореспонденция, Електронна поща ,
Интернет адрес
Телефон, факс
     
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

София 1000 , ул. "Дунав" № 5 , e-mail: head@poc-doverie.bg , Web: http://www.poc-doverie.bg

тел.: (02) 937-50-23,
(02) 980-69-52
тел./факс: (02) 980-28-92
 
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

София 1 113, у л. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.9 , e-mail: headoffice@saglasie.bg , Web: http://www.saglasie.bg

тел.: (02) 816-45-65
тел./факс:
(02) 816-45-66
 
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД

София , ул. "Оборище"№47, e-mail: rodina@dskrodina.bg , Web: http://www.dskrodina.bg

тел.: (02) 942-70-17
тел./факс: (02) 942-70-18
 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД София 1202, бул. "Мария Луиза" № 65, e-mail: pod@allianz.bg , Web: http://www.allianz.bg тел.: (02) 933-48-00,
(02) 933-48-88
тел./факс: (02) 981-53-02
 
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД София 1408, ул. "Дим. Манов"№ 10, e-mail: pension.fund@ing.bg , Web: http://www.ing.bg тел.: (02) 960-84-00
тел./факс: (02) 960-84-84
 
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД

София 1000, ул. Стефан Караджа № 2, ет.6, e-mail: office@ccb-sila.com , http://www.ccb-sila.com

тел.: (02) 981-17-74,
(02) 980-33-43
тел./факс: (02) 981-07-40
 
ПОД "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-България" АД

София, 1303, бул. "Тодор Александров" № 42, e-mail: office@lukoilgarant.bg Web: http://www.lukoilgarant.bg

тел.: (02) 810-80-11
тел./факс: (02) 810-80-20
 
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО- БЪДЕЩЕ" АД

София 1000, ул."Цар Освободител"№ 6, ет.5, e-mail: office.pod@dzi.bg , Web: http://www.pod.dzi.bg

тел.: (02) 981-90-64
тел./факс: (02) 981-90-65
     
ПОД "ТОПЛИНА" АД

София, Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, ПК 1360, e-mail: office@pod-toplina.bg, Web: www.pod-toplina.bg

тел.: (02)821-999-5
(02)821-999-6
(0884)555-102
(0884)555-103
(0878) 465-388
тел./факс: (02) 812-0-777

* За да видите тази информация, изберете хиперлинка на наименованието на съответното Пенсионно осигурително дружество