ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРЕОБРАЗУВАНИ В ХОЛДИНГИ И ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

No
Наименование на приватизационния фонд
РГ - 05
Наименование на холдинга Адреси
1 ПФ "Акционер - Фаворит" АД
45
Акционер - Фаворит Холдинг АД управление: гр.София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25; тел. 02/981-34-67, 981-34-68
кореспонденция: гр. София 1220, кв. "Военна рампа", ул. "202" № 8; тел. 02/32-51-74, 32-51-06
e-mail: favorit@mbox.infotel.bg
2 ПФ "Албена - Инвест" АД
46
Албена Инвест - Холдинг АД управление: к.к Албена 9620, административна сграда, офис 219; тел. 0579/6-21-91
кореспонденция: гр. София 1606, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35; тел. 02/951-60-53, 951-63-53, 54-13-54
3 "Армейски" ПФ АД
47
Армейски Холдинг АД управление: гр.София 1000, ул. "Цар Освободител" № 33; тел. 02/943-41-57, 946-15-75
кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Света София" № 2, ет. 2, ст. 15; тел. 02/986-35-83, 962-53-66
4 Индустриално - аграрен ПФ "Ви Веста" АД
43
Булвеста Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Лавеле" № 16, ет. 2; тел. 02/988-86-55, 981-38-53
e-mail: bulvesta@ultima-bg.com
5 ПФ "Булгар Чех Инвест" АД
50
Булгар Чех Инвест Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" № 4; тел. 0301/25-096, 23-312
6 "Българо - холандски" ПФ АД
13
Българска Холдингова Компания АД управление: гр.София, ул. "Велико Търново" № 28, ет.4;
кореспонденция: гр. София 1113, ул. "Незабравка" № 25, ет. 1; тел. 02/971-23-91, 971-23-92
7 ПФ "Гарант Инвест" АД
22
Гарант Инвест Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" № 31, п.к. 113; тел. 078/23-784, 23-792
8 "Агроинвест Национален ПФ" АД
44
Еврохолд АД управление: гр.София 1612, жк. "Красна поляна", бл. 2, вх. А, ет.2, ап. 4; тел. 02/962-10-23
кореспонденция: гр. София 1797, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 16; тел. 02/965-16-51, 965-15-44
e-mail: eurohold@exco.net
9 ПФ "Мултигрупелит" АД
40
Ем Джи Елит Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1170, бул. "Драган Цанков" № 172; тел. 02/962-58-01, 963-25-92
10 ОАИПФ "Зенит" АД
37
Зенит Агрохолдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000 , ул. "Шести септември" № 17; тел. 02/981-37-03
11 ПФ "Наш Дом" АД
20
Наш Дом - България АД Холдинг управление: гр.София, ул. "Филип Кутев" № 5, ет. 1;
кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 3; тел. 02/981-60-10
e-mail: nash_dom@overgas.bg
12 ПФ "Стройинвест" АД
19
Стройинвест Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1330, район "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" № 114; тел. 02/920-17-21
13 ПФ "Варна" АД
17
Холдинг Варна А АД управление и кореспонденция:
гр. Варна 9000, ул. "Марин Дринов" № 32А, ет.1, ап.1; тел. 052/60-34-75, 60-34-76
14 ПФ "Света София" АД
32
Холдинг Света София АД управление: гр.София 1000, ул. "Врабча" № 10;
кореспонденция: гр. София 1407, ул. "Черни връх" № 47; тел. 02/962-54-34, 962-57-16
e-mail: holding@sveta-sofia.com
15 Национален ПФ "Транспорт" АД
53
Български Транспортен Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр.Пловдив 4000 бул. "Христо Ботев" № 82; тел. 032/62-60-82, 032/62-43-17
16 ПФ "Възраждане" АД
54
Възраждане 26 Холдинг АД управление: гр.София 1000, ул. "Бистрица" № 5; тел. 02/930-99-62
кореспонденция: гр. Сливница 2200, ул. "Гео Милев" № 3; тел. 0727/22-63
17 Обединен Български ПФ "Доверие" АД
55
Доверие Обединен Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр.София 1504, бул. "Княз Дондуков" № 82; тел. 02/984-56-11, 984-56-12
18 ПФ "Екип" АД
56
Екип 98 Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр.София 1504, бул. "Цариградско шосе" № 47А, ет. 2; тел. 02/943-45-67, 02/46-87-93
19 ПФ "Еко Инвест" АД
57
Екоинвест Холдинг АД управление: гр. Козлодуй 3320, ул. "Ст. Караджа" № 7, бл. СМК, ет. 2; тел. 0973/8-10-05, 8-10-20
кореспонденция: гр. София 1000, бул."Ген. Скобелев" № 44, ет. 3, ап. 6; тел. 02/950-12-55
20 ПФ "Изотсервиз" АД
60
Изотсервиз - Холдинг АД управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе", 7-ми км.; тел. 02/983-56-80, 983-51-63
кореспондинция: гр. Бургас 8000, ул. "Константин Величков" № 29; тел. 056/2-20-64
21 ПФ "Индустриален Капитал" АД
61
Индустриален Капитал - Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 31; тел. 02/980-26-48, 980-34-38, 986-92-65
22 ПФ "България" АД
62
Индустриален Холдинг България АД управление: гр. София 1606, ул. "Дамян Груев" № 42;
кореспонденция: гр. София 1000, бул. "Васил Левски" № 47;
тел. 02/980-71-01; 981-55-06
23 ПФ "Компакт" АД
64
Комхолдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Димитровград 6400, ул. "Първи май" № 68; 0391/54-008
24 ПФ "Мел Инвест" АД
65
Мел Инвест Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Сливен 8800, ул. "Ст. Караджа" № 5; 044/66-27-41
25 ПФ "Напредък" АД
69
Напредък Холдинг АД управление: гр.София, ж.к. "Младост - 2", бл. 236, вх. 4, ап. 18;
кореспонденция: гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 12; тел. 02/971-46-30, 971-46-63
26 ПФ "Орел - Инвест" АД
71
Орел Инвест АД* управление и кореспонденция:
гр.София 1504, бул."Княз Дондуков" № 68, ет. 4; тел. 02/926-73-84
27 ПФ "Република" АД
77
Република Холдинг АД седалище и управление:
гр. София, общ. Красно село, бул. "България" № 60Б, ет. 2, ап. 6; тел. 02/958-85-89
кореспонденция и оперативен офис: гр. Казанлък 6100, ул. "Ген. Столетов" № 45; тел. 0431/6-22-29
28 ПФ "АКБ Форес - Социален" АД
110
ХАД АКБ Корпорация АД управление и кореспонденция:
гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.ет. 10 и 11; тел. 02/969-29-80
29 ПФ "Нефтохим - Инвест" АД
70
Черноморски Холдинг АД управление и кореспондеция:
гр. Бургас 8000, ул. "Оборище" № 86; тел. 056/84-35-66, 84-35-69
30 ПФ "Континентал" АД
89
Континентал Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" № 6; тел. 076/20-031
31 Национален ПФ "Тракия" АД
75
Пълдин Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5; тел. 032/55-32-71
32 ПФ "Развитие" АД
76
Развитие - Индустрия Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет. 4; тел. 02/56-69-98
33 ПФ "Руен" АД
80
Руен Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Кюстендил 2500, ул. "Оборище" № 1, п.к. 249; тел. 078/23-321
34 ПФ "Север" АД
81
Север Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Велико Търново 5000, ул. "Васил Левски" № 15, ет. 10; тел. 062/27-806
35 Регионален ПФ "Сила" АД
83
Сила Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Пазарджик 4400, бул. "България" № 2; тел. 034/26-026
36 ПФ "Петрол Фонд" АД
73
Синергон Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Солунска" № 2; тел. 02/980-56-96
37 "Централен ПФ" АД
87
Стара планина Холд АД управление и кореспонденция:
гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 9; тел. 02/963-05-77
38 МРПФ "Труд и капитал" АД
84
ТК - Холд АД управление: гр.София, бул. "Цар Борис III" № 140; тел. 02/955-58-05
кореспонденция: гр. София 1000, пл. "Македония" № 1, ет. 18; тел. 02/917-06-64
39 ПФ "Асенова крепост" АД
88
Холдинг Асенова Крепост АД управление и кореспонденция:
гр. Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" № 2; тел. 0331/23-052
40 Северозападен обединен ПФ "Дунав" АД
86
Холдингово дружество Дунав АД управление и кореспонденция:
гр. Враца 3000, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, п.к. 31; тел. 092/2-74-15
41 ПФ "Добруджа" АД
95
Добруджа Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Добрич 9300, ул. "25-ти септември" № 43, п.к. 128; 058/600-115, 600-117
42 Национален ПФ "Свети Никола" АД
100
Индустриална Холдингова Компания АД управление и кореспонденция:
гр. София 1592, бул. "Асен Йорданов" № 14; тел. 02/965-13-41
43 ПФ "Никотиана БТ" АД
24
Никотиана - БТ Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София, бул. "Цариградско шосе", бл. 73, ет.4, ап.7; тел. 02/971-71-77
e-mail: nikotiana@mobikom.com
44 ПФ "Север Кооп - Гъмза" АД
91
Северкооп - Гъмза Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99; тел. 02/987-14-60, 988-03-14, 926-68-87
45 ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД
104
Слънчев Бряг Холдинг АД управление и кореспонденция:
к.к. Слънчев бряг 8240, х-л "Диамант", партерен етаж; тел. 0554/27-749, 25-918
sbhold@mbox.infotel.bg
46 "Фармстаринвест - ПФ " АД
92
ФС Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. Дупница 2600, ул. "Бенковски" № 4, ет.2; тел. 0701/51-170
e-mail: fshold@abv.bg
47 Кооперативен ПФ "Юг" АД
105
Холдинг КООП - ЮГ АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99, ет.7, стая 14; тел. 02/981-45-96, 981-46-01
cpfsouth@exco.net
48 ПФ "Нов век" АД
106
Холдинг Нов Век АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Раковски" № 180, ет.1; тел. 02/66-42-14
49 ПФ "Център" АД
109
Холдинг Център АД управление и кореспонденция:
гр. Стара Загора 6000, бул. "Св. Княз Борис I" № 93, ет.6; тел. 042/60-09-12
50 "Югоизточен ПФ" Нова Загора
93
Югоизточен Холдинг АД управление: гр. Нова Загора 8900, ул. "Сан Стефано" № 1;
кореспонденция: гр. Нова Загора 8900, ул. "Народни будители" № 4, ет.3, п.к. 44; тел. 0457/22-722
51 ПФ "Булстрад" АД
111
Ютекс Холдинг АД управление и кореспонденция:
гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 70 - 72; тел. 02/962-44-45, 962-42-47
e-mail: utex@techno-link.com
52 ПФ "Пътища" АД
113
Холдингово дружество Пътища АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, бул. "Георги С. Раковски" № 193А; тел. 02/963-38-96, 66-87-07
e-mail: roads@roads.bg
53 Национален ПФ "Съединение" АД
101
Корпорация "Съединение" АД управление и кореспонденция:
гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 2; тел. 02/988-22-14
54 ПФ "Родна земя" АД
79
Родна земя Холдинг АД ** управление и кореспонденция:
гр. Бургас 8000, ул. "Демокрация" № 83, тел. 056/ 80-00-52, 80-00-50, 2-17-21

* Забележка: Софийски градски съд с решение № 18 от 15.03.2004 г. по ф.д. № 13276/1996 г. вписва промяна на наименованието от "Орел - Инвест Холдинг" АД на "Орел Инвест" АД, както и вписва нов предмет на дейност

** Забележка: Бургаски ОС с решение от 06.06.2002 г. по ф.д. 3351/96 вписва прекратяванe на "Родна земя Холдинг" АД и го обявява в ликвидация; открива производство по ликвидация със срок от 6 месеца