ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРЕОБРАЗУВАНИ В ХОЛДИНГИ И ПРЕКРАТИЛИ ДЕЙНОСТТА СИ

№ по ред

Наименование на приватизационния фонд

РГ - 05

Наименование на холдинга

Забележка

1

ПФ "Отечество" АД

72

"Отечество 2000 Холдинг" АД

1. С решение от 28.03.2002 г. Варненски ОС обявява холдинга в несъстоятелност с начална дата 15.02.2002 г.;
2. С решение от 09.12.2002 г. по ф.д. 298/2002 на Варненски ОС "Отечество 2000 Холдинг" АД е заличено от търговски регистър;
3. С решение № 15 - ПД от 29.01.2003 г. холдингът е отписан от регистъра на ПД и други ЕЦК, воден от КФН

2

ПФ "Изгрев" АД

209

ПФ "Изгрев" АД

1. С решение от 08.12.1999 г. Софийски ГС вписва заличаването от търговския регистър на ПФ "Изгрев" АД;
2. Отписано с протокол № 38/26.07.2000 г.

3

Национален фармацевтичен ПФ "Калиман" АД

160

"Калиман Холдинг" АД

1. Прекратено поради вливане на "Калиман Холдинг" АД в "Сигма" ООД и образуване на ново дружество "Финтекско" АД;
2. Отписано с решение № 465 от 20.09.2000 г.

4

ПФ "Индустрия" АД

156

"Индустрия - Холдинг" АД

Прекратено поради вливането на "Индустрия - Холдинг" АД в "Акционер Фаворит Холдинг" АД

5

ПФ "Булинвест - Груп" АД

205

"Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД

С решение № 9/13.04.1998 г. на СГС по ф.д. 12023 се вписват промени по партидата на "Сиконко" АД - вливане на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД в "Сиконко" АД. Вписва прекратяване без ликвидация на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД, като заличава същите дружества от търговски регистър

6

ПФ "Сиконко Инвест" АД

210

"Сиконко Инвест Холдинг" АД

1. С решение № 9/13.04.1998 г. на СГС по ф.д. 12023 се вписват промени по партидата на "Сиконко" АД - вливане на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД в "Сиконко" АД.
2. Вписва прекратяване без ликвидация на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД, като заличава същите дружества от търговски регистър

7

"Русенски ПФ" АД

21

"Русе Холдинг" АД

1. С решение № 2576/26.06.2000 г. на Русенски ОС "Русе Холдинг" АД е прекратено чрез ликвидация на дружеството и заличено от регистъра на търговските дружества;
2. Отписано от регистъра на ПД и други ЕЦК, воден от КФН с решение № 12 от 10.01.2000 г.